Huiswerkinstituut van MFC 't Vinkhuys

Aanbod

Wij zijn een kleinschalig huiswerkinstituut waarbij de persoonlijke benadering van de leerling en zijn omgeving centraal staat. Samen met de leerling en de ouders kijken wij wat de behoeftes zijn. Met die informatie gaan wij vervolgens aan de slag, om de leerling de meest optimale ondersteuning te kunnen bieden. Wij kiezen er bewust voor om in kleine groepen van maximaal 5 leerlingen, huiswerkbegeleiding aan te bieden. Hierdoor is er voor iedere leerling persoonlijke aandacht. De vorderingen van onze leerlingen worden bijgehouden via het online leerlingvolgsysteem Studytrack. Ouders en mentoren kunnen hierin inloggen en zo de vorderingen van hun kind/leerling in de gaten houden.