Huiswerkinstituut van MFC 't Vinkhuys

Bijles op de basisschool

Ook leerlingen uit de basisschool kunnen extra ondersteuning nodig hebben voor verschillende vakken. Wij bieden hen ook bijles aan. Deze bijles wordt gegeven in een individuele setting. Als het kind wordt aangemeld door de ouders of school wordt er tevens contact opgenomen met de desbetreffende leerkracht. Er wordt dan overlegd waar de knelpunten zitten en hoe de leerling het best ondersteund kan worden. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methodes die op de basisschool gehanteerd worden.

Redenen voor aanmelding kunnen zijn dat het kind net een extra duwtje in de rug nodig heeft, of dat het voorlopig schooladvies tegenvalt.