Huiswerkinstituut van MFC 't Vinkhuys

Bijles op locatie

Individueel

Voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak en waarvoor de begeleiding op school niet voldoende is. Een bijlesdocent kijkt samen met de leerling en eventueel de vakleerkracht wat precies het probleem is met het betreffende vak. Aan de hand daarvan gaan de leerling en docent samen aan de slag om de moeilijke delen te herhalen en achterstanden bij te werken.

Groepen

Wanneer meerdere leerlingen uit dezelfde klas moeite hebben met een bepaald vak, kan er ook gekozen worden voor groepsgewijze bijles. Hierbij wordt de in de les behandelde stof nog eens uitgelegd en worden eventuele achterstanden zo veel mogelijk weggewerkt.