06 57735042 info@vinkhuiswerk.nl

Informatie voor scholen

Huiswerkbegeleiding voor uw leerlingen?

Als één van uw leerlingen niet mee kan komen doordat de leerling moeite heeft met huiswerk maken, is huiswerkbegeleiding een goede oplossing.
De mentor bepaalt in overleg met de ouders of huiswerkbegeleiding wenselijk is. Vervolgens wordt contact opgenomen met VinkHuisWerk. Dat kan door aanmelding via het aanmeldformulier. VinkHuisWerk neemt vervolgens contact op met de mentor om te bespreken wat de hulpvraag is.

Kinderen van ouders met een laag inkomen die in het bezit zijn van een Stadjerspas kunnen voor gratis huiswerkbegeleiding in aanmerking komen.

ONDERSTEUNING VOOR MINIMAGEZINNEN

Hoe meld ik een leerling aan?

Voor kinderen uit minimagezinnen heeft VinkHuisWerk een samenwerking met de gemeente Groningen. Met dit project willen wij ook kinderen uit minimagezinnen kwalitatief goede huiswerkbegeleiding aanbieden. Aanmelding voor huiswerkbegeleiding vanuit het kindpakket verloopt via de volgende vier stappen:

N

Check of de leerling voldoet aan de aanmeldcriteria

  1. De achterstanden worden veroorzaakt door het onvoldoende maken of leren van het huiswerk
  2. De leerling is gemotiveerd voor huiswerkbegeleiding
  3. De ouders hebben of komen in aanmerking voor een stadjerspas
  4. De zorgcoördinator onderschrijft de noodzaak van huiswerkbegeleiding
N

Ga het gesprek aan met leerling en ouders

Vraag ouders of ze weten hoe ze een stadjerspas moeten aanvragen. Bespreek de huiswerkbegeleiding met de leerling en leg uit waarom jij denkt dat huiswerkbegeleiding goed voor hem of haar is.

N

Mail naar VinkHuisWerk

Meld de leerling bij ons aan door een mail te sturen naar: info@vinkhuiswerk.nl

Vermeld hierin de volgende gegevens:

  • Naam leerling
  • Klas leerling
  • E-mailadres en telefoonnummer ouders
  • Reden van huiswerkbegeleiding
N

Wij plannen een intakegesprek met leerling en ouders en koppelen regelmatig terug over de voortgang